Anh Tiến Dũng- Tiên Du Bắc Ninh

Ngày hỏi: 20/02/2019 08:06:00
Ngày trả lời: 20/02/2019 02:01:00
Lượt xem: 233
Anh đã mua mẫu RS937 hồi tháng 1 và 20/02/2019 anh đặt thêm 1 chiếc RS937 cho bạn anh nữa